SmvDigital

Hvad er SMV Digital og hvilke typer af projekter kunne være relevante?Mulighederne er mange og rammerne er brede for hvilke type af digitale projekter der kan søges støtte til. Projekterne kan grupperes i to hovedkategorier E-handelscenter og Digital omstilling 
Nedenfor har vi opstillet nogle af de projekttyper som smvdigital angiver kan være relevante projekter. Listen tjener blot som inspiration og ønsker du at se mere, kan du besøge www.smvdigital.dk

E-handelscenter

Nogle af de områder, der kan søges tilskud til potentialeafklaring og implementering inden for e-handel kan være:


Systemvalg
Det er vigtigt at vælge den rigtige platform til e-handel. Systemvalget afhænger bl.a. af hvilke krav der er til funktionalitet og integration med andre systemer som fx ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Custom Relationship Management), POS (Point of Sale), lager, logistik, økonomi osv.

 

Kunderejsen
Med et rådgivningsforløb kan du få viden om, hvor og hvordan kunden skal påvirkes med hvilke tilbud og muligheder baseret på tidligere kundeinteraktioner eller -handlinger. Gennem brug af trafikdata fra en eller flere kilder, kan man målrette budskabet til den enkelte kunde og fx anvende dynamisk prissætning i nyhedsmails eller sociale medier mv.

 

Marketing automation
Marketing automation dækker alt fra simpelt e-mail flow til komplekse løsninger på baggrund af data i forbindelse med tidligere kundeinteraktioner eller -handlinger. Også her kan dynamisk prissætning indgå som en naturlig overvejelse.

 

Affiliate marketing og salg via platforme
Produkt feed fra dit CMS kan fx anvendes i forbindelse med affiliate marketing, fx som salg via Google Shopping og i forbindelse med salg på platforme som fx Amazon mfl.

 

Social medie strategi
Rådgivning om social mediestrategi, skal være med til at sikre, at du henvender dig på de rette kanaler med de rigtige budskaber til de rette personer. Gennem analyse af data, målgrupper og rådgivning om kanalvalg vil du få bedre udbytte af din indsats på sociale medier.

 

Konverteringsoptimering
Rådgivning om konverteringsoptimering kan for alvor være med til at flytte på din bundlinje. Opsætning af de rette KPI mål og analyse af trafik via test af markedsføringskanaler, købsflow, layout, tekster mv. bl.a. via splittest.

 

System integrationer
Ved at få alle it-systemer til at spille sammen, undgår du ikke bare at spilde tiden ved at indtaste allerede registrerede oplysninger, du undgår også de fejl som utvivlsomt vil forekomme. Et rådgivningsforløb kan være med til at afklare, hvilke muligheder du har for at integrere eksisterende systemer, og hvilke gevinster du kan have hvis du udskifter et eller flere systemer.

 

Produkt konfiguration
For virksomheder der specialfremstiller produkter efter købers ønske. Der kan enten være tale om en simpel tilbudskonfigurator, eller en konfigurator, som er integreret med virksomhedens øvrige systemer, så man kan danne produktionsdata eller anden relevant data direkte i købssituationen.

 

Lager og logistik
Digitalisering af lager og logistikområdet behøver ikke kun være indførsel af robotteknologi. For de fleste webshops fylder lager og logistik ikke kun fysisk. Et rådgivningsforløb hvor lagerstyring og plukke / pakke processen optimeres fx via digitale hjælpeværktøjer kan være med til at nedbringe den tid det bruges på hver enkelt ekspedition.

 

Dropshipping
I nogle brancher er dropshipping almindelig standard. Her kan du evt. have behov for rådgivning om mere komplekse løsninger, fx hvor der indgår flere forskellige leverandører af samme produkt, og hvor det endelige valg af leverandør skal ske ud fra et eller flere parametre.

 
 
Digital omstilling


Nogle af de områder, der kan søges tilskud til potentialeafklaring og implementering inden for digital omstilling kan være:

 

Digitaliseret produktionsoptimering
Gennem digitalisering af produktionen er det muligt at opnå viden om produkter - såvel processer som processernes indvirkning på hinanden, det bliver nemmere at produktionsplanlægge, og der kan opnås store omkostningsreduktioner.

 

Avanceret materialeteknologi herunder 3D print
Kan medvirke til kvalitetsforbedringer på eksisterende produkterne og skabe mulighed for at tænke i helt nye produkter og design heraf. 3D printning kan ofte reducere leveringstiden, og reducere omkostningerne, da dyre processer og materialespild kan undgås.

 

Procesudstyr
Implementering af nyt procesudstyr kan være en del af en automatisering ex. automatiseret svejsning, lodning eller lign., men der kan også være tale om digitaliseret data opsamling på eksisterende processer for at få mere viden og derigennem få en datadrevet beslutningsproces, eller evt. en adaptiv processtyring, der vil medføre højere kvalitet.

 

Digitalisering af produktions-systemer (ERP, MES etc.)
Ved implementering af forskellige produktionssystemer, vil det være muligt at opnå en datadrevet beslutningsproces. Det vil give store fordele i både planlægnin og indsigt i, hvilke produkter der er omkostningstunge, problemer med leveringstider og kvalitet. Med den viden kan man træffe strategiske valg - og ikke mindst fravalg af opgaver, som ikke er forretningsmæssigt rentable.

 

Mass customization
Produktionsfilosofi med det formål at skabe variation og tilpasning gennem fleksibilitet og hurtig reaktionsevne. Dette sker ved at fokusere på udvalgte, heterogene nichemarkeder, udvikle nye produktvarianter/koncepter meget hurtigt og acceptere korte livscykler for virksomhedens produkter. For at kunne eksekvere er det vigtigt med hurtig og effektiv datahåndtering og integration af produktion og salgssystemerne.

 

Internet of things
Maskiner og udstyr kobles på internettet og indbygget elektronik, software, sensorer og antenner, gør dem i stand til at ”registrere” brugsdata og afvigelser samt kommunikere automatisk til flere modtagere og andre maskiner. Det vil også være muligt at lave selvregulerende systemer som løbende optimerer processer.

 

Robot og automation
Der vil være fokus på, at automatiseringen understøtter det faktiske produktionsapparat, upåagtet om der er tale om serieproduktion eller ordreproduktion.

 

Digitaliseret kvalitetskontrol
Gennem en digitalisering og evt. automatisering af kvalitetskontrollen vil det være muligt ikke blot at reducere omkostningerne, men naturligvis også øge kvaliteten.

 

Andet:
Øvrigt med relevans for indførsel af mere avanceret produktion.

"Kontakt os allerede i dag og hør om mulighederne."