Implementer

#Implementer

Implementeringsfasen er ikke en del af det 12-ugers forløb. Alt efter hvilke beslutninger der er blevet truffet, kan implementeringen være et større eller mindre projekt.

 

Det er imidlertid vigtigt at anerkende, at implementeringen er mere end blot at lade en computer “tygge” data 24/7. Det er helt afgørende for projektets succes, at de nye indsigter også medfører forandringer i forhold til det leverede produkt, kommunikationen med eksisterende og potentielle kunder samt ikke mindst adfærden internt i organisationen.

Det er en gammel indsigt, at kulturen er central for en virksomheds evne til at tilpasse sig nye vilkår. Der er således en række byggeklodser, der alle skal ”tunes” ind på virksomhedens digitale forretningsmodeller, for at virksomheden udnytte en ny mere datadreven tilgang til forretningsudvikling.

 

Implementeringsråd

 

Syv byggeklodser

Tager vi de syv klodser fra en ende af, så er det en forudsætning, at virksomheden har en digitale STRATEGI, der sætter retningen for virksomhedens tilstedeværelse på de digitale platforme. Når det er på plads, skal virksomheden sikre, at man har de nødvendige SYSTEMER, til at håndtere digital forretning. Det er for eksempel afgørende for e-handel, at systemer til lagerstyring leverer information til handelsplatformen. Handelsplatformen skal have et DESIGN der sender de rigtige signaler til kunden og som kunden let og intuitivt kan navigere i og foretage sit køb. Virksomhedens PROCESSER skal tilpasses det nye kundeflow. En vare skal nu både kunne leveres både til kunder der møder op hos virksomheden, og til kunder som køber online. Det sidste kræver, at man har styr på logistikken og kan håndtere det enkelte salg på en omkostningseffektiv måde lige fra pakning, transport, levering til registrering af de enkelte faser.

 

Organisationen skal tilpasses

Nye systemer og processer stiller naturligt nye krav til en ORGANISATION. Medarbejderne skal kunne håndtere flere IT-systemer, der er måske brug for flere folk til after-sales håndtering af ordrer og til hotline men færre til det direkte kundevendte salg. Konkurrencen på de digitale platforme er typisk hårdere end i den analoge verden: Afstanden mellem køber og sælger betyder mindre. Det er nemt for en køber at sammenligne priser på tværs af en branche og loyaliteten i forhold til en webshop er sjældent høj. Det betyder, at virksomheden skal vide mere om sine kunder. Her er DATA afgørende. Det kan være data om den enkelte kundes præferencer, data om købsmønstre, data om det næste produkt, der med fordel kan reklameres for, når en kunde har lagt en vare i sin virtuelle indkøbskurv, data om effekten af nyhedsbreve, annoncering og søgemaskineoptimering. Uden denne viden er det umuligt at optimere sin digitale forretning.

 

Glem ikke kulturen!

Vi glemmer ofte kulturen, når vi skal tilpasse en virksomhed til nye digitale rammebetingelser.

 

I stedet går vi typisk i gang med at investere i IT-systemer uden at have medarbejderne med os. KULTUR er jo modsat systemer og varer noget uhåndgribeligt. Det handler om vaner, måden vi agerer overfor hinanden og anskuer verden på. Virksomhedskulturen påvirker den måde vi opfører os, når vi er på arbejde, og den er med til at skabe en fælles identitet blandt medarbejderne. Denne erkendelse er ikke af ny dato. Det nye er måske snarere, at virksomheder, som anerkender kulturens centrale placering, er de bedste til at tilpasse sig nye betingelser. Den franske forfatter Antoine de Saint-Exupery formulerer elegant denne indsigt: Hvis du vil bygge et skib, så begynd med vække folks længsel efter havet. På samme måde gælder det, hvis du vil bygge en digital virksomhed, så begynd med ”sælge” visionen til dine medarbejdere.

Steffen Damborg

 

+45 2143 0168

 

damborg@digitalconsult.dk

 

 

 

Søren Schrøder Rasmussen

 

+45 3022 3600

 

soras@digitalconsult.dk

 

 

 

Mads Hulgaard

 

+45 2510 1820

 

hulgaard@digitalconsult.dk

 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved

DigitalConsult

Skæringvej 88

8520 Lystrup