Diagnose

#Diagnose

Inden man kaster sig ud i sit første machine learning data-projekt, så er det vigtigt at overveje, hvor virksomheden vil få mest ud af at investere sine penge i øget digitalisering. DigitalConsult har lavet nedenstående checkliste, som kan bruges som ramme for en sådan analyse. Start med at kortlægge virksomhedens interne styrker og svagheder inden for hver af de seks søjler. Overvej herefter hvilke muligheder og trusler den hastige digitalisering af samfundet betyder for jeres virksomhed. Brug de seks søjler som ramme for analysen.

 

Dette arbejde kan med fordel struktureres som en GAP-analyse, som identificerer de områder, hvor afstanden mellem virksomhedens faktiske tilstand og den ønskede tilstand er størst.

Det sidste step i diagnosefasen er at prioritere mellem de forskellige forslag. Her skal man score de forskellige forslag fra bruttolisten. Dette kan gøres på mange måder. En simpel metode er at score det enkelt forslag ift. fire parametre:

 

hvor hurtigt kan vi opnå en positiv effekt

hvor stor en effekt vil forslaget kunne skabe

hvor stor en investering vil forslaget kræve

hvor stor er risikoen for defokusering

 

Processen kan herefter munde ud i en overordnet beskrivelse af det mest sandsynlige projekt. Projektbeskrivelsen skal ikke mindst besvare spørgsmålene hvorfor og hvordan. Og husk: kan man ikke forklare hvorfor projektet er vigtigt og relevant på nogle få linjer, så er projektet ikke modent til næste fase. Nedenfor finder du en oversigt over de typiske underpunkter i en projektbeskrivelse.

En god projektbeskrivelse er klar, præcis, komplet og troværdig. På engelsk kalder man det de fire C’er: clear, concise, complete og credible.

 

To do’s fase 1

Inddrag de vigtigste interessenter tidligt i projektet

Kortlæg virksomhedens styrker og svagheder med udgangspunkt i de seks digitaliseringssøjler

Lav en GAP-analyse for virksomheden

Prioriter mulige projekter-ideer

Lav en gennemarbejdet projekt beskrivelse for det mest sandsynlige projekt

 

Det vil ofte være en fordel at arbejde med den indledende analyse sammen med selskabets daglige ledelse. Det sikrer, at der er det nødvendige fokus og opbakning til projektet i det øverste ledelseslag. Og samtidig giver det virksomhedens ledelse en samstemt forståelse af virksomhedens situation, og hvor de største potentialer er. Det kan ofte være en fordel at inddrage en ekstern konsulent i denne fase, der kan forberede og facilitere en workshop med ledelse og relevante stakeholdere samt sikre, at arbejdsgruppen når frem til en række konklusioner, der definerer retningen for projektet.

 

 

Nyhed! 

 

Download den nye guide til digital forretningsudvikling her

Steffen Damborg

 

+45 2143 0168

 

damborg@digitalconsult.dk

 

 

 

Søren Schrøder Rasmussen

 

+45 3022 3600

 

soras@digitalconsult.dk

 

 

 

Mads Hulgaard

 

+45 2510 1820

 

hulgaard@digitalconsult.dk

 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved

DigitalConsult

Skæringvej 88

8520 Lystrup