Beslutning

#Beslutning

Beslutningsgrundlaget udarbejdes med udgangspunkt i de resultater som den endelige datamodel genererede. Modellens resultater kan give anledning til en lang række beslutninger.

 

Det kan f.eks. være beslutninger i forhold til en ændret segmentering af kunder. Det kan være beslutninger om ændret kommunikation til forskellige kundesegmenter på forskellige tidspunkter i den enkelte kundes livscyklus (går også under navnet marketing automation). Igen kan man anvende en scoringsmetode som “The Impact Matrix” eller lignende til at prioritere de tiltag, som skal implementeres først.

 

 

Erfaringerne og forslag til ændret forretningslogik dokumenteres i en rapport, der samtidig kan danne baggrund for en tilbagemelding ift. udvalgte stakeholdergrupper og projekt-sponsorer.

 

To do’s fase 5

 

Træf beslutninger om ændringer af forretningsgange

 

Dokumenter proces og konklusioner i en rapport

 

Afrapporter til stakeholdere, evt. styregruppe og projektsponsor

 

Steffen Damborg

 

+45 2143 0168

 

damborg@digitalconsult.dk

 

 

 

Søren Schrøder Rasmussen

 

+45 3022 3600

 

soras@digitalconsult.dk

 

 

 

Mads Hulgaard

 

+45 2510 1820

 

hulgaard@digitalconsult.dk

 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved

DigitalConsult

Skæringvej 88

8520 Lystrup