Digital Forretnings-udvikling

DigitalConsult har udviklet et digitalt projektforløb, hvor man på 12 uger kan bygge en datamodel, som forudsiger f.eks. kundeafgang (churn), kunder med størst mersalgs-potentiale (more bizz), eller potentielle kunder med størst sandsynlighed for onboarding (new bizz).

 

 

Læs meget mere om indholdet nedenfor, eller kontakt os for et møde

Introduktion

Tech-giganterne har gennem mere end ti år arbejdet med algoritmer, der styrer, det vi ser, når vi besøger f.eks. Netflix, Facebook eller Amazon. Inden for de seneste par år er stadig flere virksomheder kommet med på vognen. Det er der flere årsager til. Der er i dag flere muligheder for let at komme i gang med at bruge data aktivt og i realtid. Hvor det tidligere krævede store investeringer i hardware, software og data-infrastruktur, så kan man nu købe regnekraft, hosting, BI-interface og matematiske formler as-a-service via cloud-løsninger (se oversigt nedenfor - global markedsandel angivet i procent). Det er således nemmere end nogensinde at kapitalisere på sine kunder digitalt og det kræver ikke længere store investeringer i opstartsfasen.

 

Algoritmernes indtog

Fælles for ovenstående eksempler er, at tjenesterne bygger på masser af data og kompliceret matematik. Vi taler om algoritmer eller formler, der beregner ruter, foreslår tøj og film eller finder det bedste kæreste-match i databasen.

Algoritmer er ikke af ny dato. En nedskrevet “bageopskrift”, der kan følges af enhver, der kan læse og har de nødvendige remedier, det har vi kendt til i årtusinder. Det nye er imidlertid de data, som vi har til rådighed, hastigheden, hvormed en computer kan foretage beregninger, og den akkumulerede viden, som vi kan bygge ind i formlerne. Denne nye cocktail af informationer og beregningsmetoder gør, at algoritmerne vinder indpas stadig flere steder.

 

Gentænk din virksomhed

Har du overvejet, hvordan din virksomhed prissætter jeres produkter. Flyselskaber har for længst overladt det til en computer at beregne den optimale pris for en given rejse på et givent tidspunkt. Prisen tager både højde for dine personlige præferencer, den givne flyturs belægningsprocent, konkurrenters prissætning og så videre. Hvor meget tid bruger I på at koordinere mødetidspunkter internt såvel som eksternt. Der findes programmer, der kan løse denne tidsrøver automatisk. Hvad med kundeservice og lagerstyring. Hvor mange ressourcer binder i der og kan det optimeres via automatiserede arbejdsgange. Nogle af de næste ting vi kommer til at se er, at også lægers, advokaters og revisorers domæner bliver udfordret.

 

Digitaliser din virksomhed

Det er tid til at stoppe op og overveje, hvordan omkostningsstrukturen i virksomheden kan tilpasses de nye digitale muligheder. Det er ofte muligt at øge effektiviteten uden at gå på kompromis med kvaliteten af service eller produkt. Og husk. På lang sigt er det virksomhederne med det bedste og mest omkostningseffektive setup, der vinder. Skal processen lykkes, så er det afgørende, at de rette digitale kompetencer er til stede i virksomhedens bestyrelse og daglige ledelse. For det er ledelsen der skaber den rette forandringskultur.

 

 

 

DigitalConsult har udviklet et digitalt projektforløb, hvor man på 12 uger kan bygge en datamodel, som forudsiger f.eks. kundeafgang (churn), kunder med størst mersalgs-potentiale (more bizz), eller potentielle kunder med størst sandsynlighed for onboarding (new bizz). Virksomheder, der arbejder målrettet med sine data, udviser imponerende økonomiske resultater. F.eks. medfører en reduktion i kundeafgangsraten (churn rate) på 5% en øget profit på minimum 25% ifølge en analyse foretaget af Bain & Co.

 

 

 

 

På de følgende sider, beskriver vi mere detaljeret, hvad faserne i det 12-ugers forløb bør indeholde. Hvert trin i forløbet er beskrevet nedenfor, og beskrivelsen afsluttes med en opsummerende to-do-liste. Således at de enkelte guidelines til hver delfase er lette at arbejde videre med i din egen organisation.

Steffen Damborg

 

+45 2143 0168

 

damborg@digitalconsult.dk

 

 

 

Søren Schrøder Rasmussen

 

+45 3022 3600

 

soras@digitalconsult.dk

 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved

DigitalConsult

Skæringvej 88

8520 Lystrup